top of page
השבט חיים קיפרמן.jpg

Haim Arad    חיים ארד

ציפורה חיים ארד

חיים וציפורה ארד 1956 

יוסף חיים קיפרמן Kiperman Haim

חיים קיפרמן (ארד) נולד בדומברבני ב 1926. לטענתו הוא היה "פנצ'ר". ב 1929 עברה המשפחה לצ'רנוביץ ואיתם גם חיים.  

בסוף יוני 1941, מתחילה הבריחה מזרחה לתוך רוסיה. באוקטובר 1946 אחרי 3 חודשים של תלאות, רכבות ואוניות, כולל מחנות הסגר, הוא מגיע כאדם חופשי לארץ והוא בן 20. הוא מצטרף לקיבוץ רמת דוד לקבוצת "מעיינות" ואיתו אחיה התאום של עטרה, לומו. ב 1947 חיים מצטרף להגנה. ב 1948 חיים כבר לא ב"הגנה" וחוזר לקבוצתו שעוברת לחדרה ומשם בסוף 1948 עלו על הקרקע בתל גזר. אחרי שנה יעזוב והקיבוץ יתפרק.

ב 1950 כשחיים בן 24 הוא מתגייס לצה"ל. הוא התחתן עם ציפורה ב 1953, יוסי נולד ב 1955 ומיכל נולדה ב 1960

אריה לייב, חיים (7) וחנה קיפרמן בצ'רנוביץ 1933

חיים (7) קיפרמן בצ'רנוביץ 

יוסף (12) וחיים (6) קיפרמן בצ'רנוביץ 

חיים קיפרמן בטקלי 1944 עומד שלישי משמאל

Haim Kiperman חיים ארד דומברבני
Tekeli Haim Kiperman חיים ארד

אוטוביוגרפיה של חיים ארד

הלל גלבוע  Hillel Gilboa

אריה חנה חיים 1932  צרנוביץ ק.jpg
חיים ציפורה יוסי מיכל ארד

חיים, יוסי, מיכל וציפורה ארד 1962

חיים ארד קיפרמן Haim Kiperman

חיים קיפרמן בטקלי 1945

מיכל, חיים ויוסי ארד 1962

Yossi Michal יוסי מיכל ארד
bottom of page