אירועים

 כאן אפשר לשים הודעות על אירועים,

טיולים וכל דבר שרוצים להודיע עליו