top of page

Grobocopatel   גרובוקופאטל

משפחת גרובוקופאטל חיה ברזינה, בסרביה. היום מולדובה. קיסיל גרובוקופרטל נולד בסביבות 1870. הוא בא ממשפחה אמידה.

הוא נשא את אסתר רושקובן לאישה בסביבות 1890. 

ב 1897 נפטר אברהם רושקובן וזיסל, אמא של אסתר, יחד עם הבת חנה איטה עברו לגור אצל אסתר הבת הבכורה. 

אסתר היתה אישה מיוחדת במינה. היא הביאה לעולם 12 בנים ובת אחת, אוניה.

סוסיא ניספה בשואה, פייסי שרד את השואה אך הקשר איתו נותק, חיים גרובוקופאטל שרד את השואה אך נפטר בצ'רנוביץ ב 1952. אשתו שרה ובתו רוזה עלו ארצה. דוד גרובוקופאטל נרצח בשואה. ליובה מידלה ויחיאל עלו ארצה, יוסף טפר יזם את הבריחה ושרד את השואה. אוניה גרובוקופאטל ברחה עם יוסף ושרדה את השואה, 2 בנים נהרגו במהפכה הבולשביקית ב 1917, אחד טבע בדנייסטר, 3 בנים הוגלו לסיביר בשנות ה 30 בטיהורים של סטאלין ושם נעלמו עקבותיהם, בן נוסף היה עם סוסיא בז'מרניקה וניספה בשואה.

 

לפני המלחמה חיים היה מנהל מפעל שמן ברזינה. פייסי חי ברזינה. דוד למד ראיית חשבון בקישינב ועבד בבנק ברזינה. יוסף,ואוניה חיו בצ'רנוביץ והיו בקשר עם הקיפרמנים כל הזמן. פייסי וחיים הגיעו לצרנוביץ ב 1940 לביקור. סוסיה ועוד אח חיו בז'מרינקה. הם היו משכילים וקומוניסטים.

 

פייסי נולד ב 1907 ברזינה וגם הוא ברח ב1941 לטשקנט ומשם לאוזבקיסטאן

 

הדודה אסתר לבית רושקובן וקיסיל גרובוקופטל ניספו בשואה. על קיסיל, שבא ממשפחה אמידה, מספרים שביקר בארץ ישראל. ושעבד ברכבת. אולי בתחנה בריבניצה, כי ברזינה לא היתה רכבת. לקיסיל היו 2 אחים שגרו בבלץ והיתה להם חנות בדים. הוא היה מהראשונים ברזינה שהיה לו טלפון כבר ב 1925.

צרנוביץ 1947חיים דרובוקופאטל עם שרה ורוזה אוניה ובוריס גיטלמן .jpg
חיים ואוניה גרובוקופאטל שרה רוזה צ'רנוביץ

חיים גרובוקופאטל, רוזה בתו, אריקה, ואוניה גיטלמן (גרובוקופאטל)

הלל גלבוע  Hillel Gilboa

מידה ק.jpg

מידלה צוקרמן (גרובוקופאטל) כיום

יוסף טפר משה קיקי וחנה בוקרשט.jpg

יוסף טפר (גרובוקופאטל) עם חנה וקיקי בבוקרשט

חיים גרובוקופאטל עומד באמצע, שרה אשתו לידו, רוזה הבת עומדת ראשונה מימין, בוריס גיטלמן כורע משמאל, אוניה גרובוקופאטל עומדת ראשונה משמאל

קטן 1937 אוניה עם הוריה אסתר וקיסיל גרובוקופאטל ברזינה.jpg

1937 אוניה עם הוריה אסתר וקיסיל גרובוקופאטל ברזינה

קיפרמן צ'רנוביץ 1946

עומדים: בטי, יוסף טפר (גרובוקופאטל), הניה אשתו של יוסף טפר, חיים קיפרמן, טניה, יחיאל גרובוקופאטל (גלעדי) מניה. יושבים: בוריס גיטלמן, אוניה גרובוקופאטל אשתו, אריה וחנה קיפרמן, אברשה גרצמן ובתיה קיפרמן אשתו.

דוד גרובוקופאטל ברזינה ק.jpg

דוד גרובוקופאטל יושב ופייסי גרובוקופאטל אחיו

מידלה ברזינה 1934 ק

מידלה גרובוקופאטל ברזינה 1934. בתו של דוד

20240326_135809.jpg

אתר הנצחה במשמר העמק

20240326_135849.jpg
20240326_135837.jpg
bottom of page