top of page

Giladi   גלעדי

יחיאל גלעדי לבית גרובוקופאטל הוא בנו של דוד גרובוקופאטל שנרצח בשואה בגיטו ריבניצה, כיום בטרנסניסטריה על גדות נהר הדנייסטר. יחיאל נולד ב 1928 ברזינה. הגרמנים הגיעו לרזינה ב 1941. יחיאל היה בן 13 כשאביו דוד ואמו ליובה יחד עם מידלה אחותו בת ה 11 ניסו לברוח מזרחה לתוך ברית המועצות. הם נתפסו באוקינה אוקראינה ונכלאו בגיטו ריבניצה. בזמן שהותם בגיטו נרצח אביו דוד. כשהסתיימה המלחמה, הם לא חזרו לרזינה. ביתם ורכושם נלקחו והם נסעו לצ'רנוביץ לבית משפחת קיפרמן.  יחיאל היה בן 17 ואחרי שיחרורם מהגיטו שלחו אותו הרוסים לדונבאס לעבוד. אחרי זמן, תמורת תשלום, ברח לצ'רנוביץ כשהוא מסתתר בתוך חבית והגיע לבית משפחת קיפרמן.

ב 1950 עלו יחיאל ואמו ליובה לארץ. מידלה מתחתנת עם מקס צוקרמן ונשארת ביאסי. 

ב 1959 התחתן עם רותי והם הביאו 3 ילדים. דודי חיים ושרית

גלעדי יחיאל גרובוקופאטל רותי קיפרמן

הלל גלבוע  Hillel Gilboa

חתונת יחיאל גלעדי לבית גרובוקופאטל ב 1959

עומדים: רביעי מימין אריה קיפרמן. חמישי מימין מקס צוקרמן, לידו עומדת מידה צוקרמן בת של דוד גרובוקופאטל, שביעי מימן הארי הלד, לידו עטרה ארד, עשירית מימין ציפורה ארד, לידה אילנה ארד, חיים ארד (קיפרמן), יוסף ארד (קיפרמן)

יושבים: ראשונה מימין חנה קיפרמן, יחיאל גלעדי (גרובוקופאטל), רותי, ליובה גרובוקופאטל, אמא של יחיאל ומידה.

bottom of page