top of page
מידלה ברזינה 1934 ק

מידלה גרובוקופאטל צוקרמן ברזינה 1934

Zukerman   צוקרמן

מידלה צוקרמן גרובוקופאטל נולדה ב 1930 ברזינה לדוד וליובה גרובוקופאטל שנתיים אחרי אחיה יחיאל. ביוני 1941 עם פלישת הגרמנים לבסרביה ניסו לברוח עם סוס ועגלה. הגרמנים תפסו אותם באוקינה שבאוקראינה ושלחו אותם לגיטו ריבניצה. בגיטו רצחו את דוד והם נשארו עם ליובה במלחמת הישרדות קשה.

כשהשתחררו בסוף המלחמה, לא חזרו לרזינה. לא היה טעם. ביתם ורכושם נלקחו. הם נסעו ליאסי ושם הכירה מידלה את מקס צוקרמן. ב 1950 עלו ליובה ויחיאל לארץ. מידלה ומקס נשארו ביאסי עד 1959 ואז עלו ארצה.

הם הביאו לעולם את דוד 1956, ישראל 1960 ורונן 1965

הלל גלבוע  Hillel Gilboa

מידה ק.jpg
דוד גרובוקופאטל ברזינה ק.jpg

מידלה גרובוקופאטל צוקרמן בטבעון 2018

דוד גרובוקופאטל (יושב) אבא של מידלה ברזינה עם אחיו פייסי

bottom of page