top of page

Lin   לין

תמר מישאלי לבית מושינסקי הגיעה למשמר העמק בזכות פרידה גלבוע לבית קיפרמן שכבר היתה חברת קיבוץ. שם פגשה את אוריאל לין. הם נישאו והביאו ארבעה ילדים. יובל, אילן, נטע והילה.

לין מישאלי תמר דב טובה משמר העמק Lin

הלל גלבוע  Hillel Gilboa

משפחת מישאלי (מושינסקי) מבקרת את הבת תמר לין במשמר העמק

bottom of page