top of page

Tepper  טפר

אסתר גרובוקופטל לבית רושקובן, שהיתה אישה מיוחדת. דודה אסתר מרזינה הביאה לעולם 12 בנים עד שהבת אוניה נולדה. סוסיא ניספה בשואה, פייסי שרד את השואה אך הקשר איתו נותק, חיים גרובוקופאטל שרד את השואה אך נפטר בצ'רנוביץ ב 1952. אשתו שרה ובתו רוזה עלו ארצה. דוד גרובוקופאטל נרצח בשואה. ליובה מידלה ויחיאל עלו ארצה, יוסף טפר יזם את הבריחה ושרד את השואה. אוניה גרובוקופאטל ברחה עם יוסף ושרדה את השואה, 2 בנים נהרגו במהפכה הבולשביקית ב 1917, אחד טבע בדנייסטר, 3 בנים הוגלו לסיביר בשנות ה 30 בטיהורים של סטאלין ושם נעלמו עקבותיהם, בן נוסף היה עם סוסיא בז'מרניקה וניספה בשואה.

בסוף יוני 1941, מתחילה הבריחה מזרחה לתוך רוסיה. כוונתו של יוסף גרובוקופטל שידע לנתח היטב את המצב, היתה להגיע לרזינה עם סוס ועגלה, אך כבר בדרך מתברר לו שהרומנים הגיעו לרזינה והם משנים כיוון ובורחים מזרחה לפולטבה שבאוקראינה.

 

ב-1950 יוסף והניה גרובוקופאטל עם קיקי וחנה בבוקרשט. 

ב-1963 עולים יוסף טפר לבית גרובוקופאטעל עם הניה אשתו, הבן קיקי והבת חנה מבוקרשט

עומדים: בטי, יוסף טפר (גרובוקופאטל), הניה אשתו של יוסף טפר, חיים קיפרמן, טניה, יחיאל גרובוקופאטל (גלעדי) מניה. יושבים: בוריס גיטלמן, אוניה גרובוקופאטל אשתו, אריה וחנה קיפרמן, אברשה גרצמן ובתיה קיפרמן אשתו.

פניה פרידה קיפרמן יוסף טפר גרובוקופאטל

יוסף גרובוקופאטל עם פניה מימין ופרידה משמאל 1938 בצ'רנוביץ

קיפרמן צ'רנוביץ 1946
יוסף טפר גרובוקופאטל Grobocopatel

יוסף גרובוקופאטל טפר

יוסף טפר משה קיקי וחנה בוקרשט.jpg

יוסף טפר עם חנה ומשה (קיקי) בבוקרשט

קיפרמן גרובוקופאטל טפר Kiperman

המשפחה בצ'רנוביץ 1938. אריה קיפרמן עומד למעלה שני מימין. לידו חנה ויוסף קיפרמן.יושבים למטה מימין: השני קארל ולידו בתיה ופניה. יושב רביעי משמאל יוסף גרובוקופאטל (טפר)

הלל גלבוע  Hillel Gilboa

bottom of page