top of page

Schneider   שניידר

1958 הגיעו לארץ פניה קיפרמן הלד עם ורד ולאה מגורה הומורולו שברומניה. מאוחר יותר עלה הארי הבן המאומץ.

ורד ולאה עברו ללמוד בעין דור והן שם עד היום. פניה נשארה לגור במשמר העמק כ 5 שנים עד שהכירה את נח שניידר, עברה לירושלים וחייה השתנו. סוף סוף קצת אושר ונחת.

נח שניידר עמוס דוד

נח שניידר עם בניו עמוס ודוד

הלל גלבוע  Hillel Gilboa

פניה קיפרמן נח שניידר דוד תמר Schneider

חתונת דוד שניידר. מימין: פניה ונח שניידר, דוד ותמר שניידר

קיפרמן מושינסקי שניידר ארד שפייר מישאלי

בר מצווה של יוסי ארד. 1968 כל המי ומי

שניידר עמוס פניה קיפרמן עין דור

עין דור. פניה עם עמוס שניידר ומשפחתו

bottom of page