top of page

Shpayer   שפייר

לאה שפייר מושינסקי Lea Shpayer Moshinsky
חיים שפייר Haim Shpayer

לאה מושינסקי  1934 צ'רנוביץ

חיים שפייר נסיעה מרחובות לכפר סבא 1936

לאה מושינסקי רזינה Rezina Moshinsky

לאה מושינסקי 1928 רזינה

Dumbraveni Rezina Lea Moshinsky

לאה מושינסקי  1931 רזינה

לאה מושינסקי גורדוניה הכשרה צ'רנוביץ

לאה מושינסקי  1933 הכשרה בגורדוניה צ'רנוביץ

Lea Moshinsky Gordonia לאה שפייר

לאה מושינסקי  1934 עולה עם קבוצת אבוקה לארץ. נמל אתונה

אסתר לאה מושינסקי רזינה דומברבני

לאה ואסתר מושינסקי  1931 רזינה

חיים שפייר Shpayer Haim

חיים שפייר בפרדסים 1938

Haim Shpayer  חיים שפייר

חיים שפייר בהגנה 1948

לאה חיים שפייר אהבה  Lea Shpayer

חיים שפייר ולאה מושינסקי 1936 ררחובות 

אסתר יוסף מושינסקי לאה חיים שפייר

חיים שפייר, אסתר, נאווה, יוסף, לאה ברחובות 1941

ב 1914 פורצת מלחמת העולם הראשונה ויעקב מגויס לצבא הרוסי. אסתר נשארת לבד בהריון. דב בן 6 שוהה בעיקר אצל הסבים וימשיך מעכשיו לשהות אצלם. תוך כדי שירותו של יעקב בצבא הצאר, ב 1915 נולדה לו הבת לאה.

אחרי שאסתר ויעקב מושינסקי עזבו את רזינה ועלו לארץ ב 1933, עזבה לאה את רזינה ועברה לצ'רנוביץ שם היתה בהכשרה במסגרת גורדוניה. בקבוצה יש עוד חברים וחברות מדומברבני וסביר שככה הגיעה לאה לקבוצה. בערך ביוני 1934 עולה לאה עם הקבוצה שלה באונית נוסעים רגילה לארץ. הם עוברים באתונה, יורדים, מצטלמים ועולים חזרה. בארץ הקבוצה מתמקמת בפרדס חנה.

ב 1934 עולה לארץ לאה מושינסקי. היא היתה חניכה בתנועת גורדוניה בקבוצת אבוקה. הקבוצה הגדולה של גורדוניה בחדרה כוללת לא רק את קבוצת מסדה אלא גם את קבוצת חולדה שאחד מחבריה הוא חיים שפייר, לימים ינשא ללאה מושינסקי.

חיה רמי שפייר Rami Haya Shpayer
חיים לאה רמי חיה נאווה שפייר
חיים לאה נאווה שפייר Nava Shpayer
חיים לאה נאווה חיה שפייר

משפחת שפייר 1955 מימין לאה, חיה, רמי, נאווה, דבורי, חיים

רמי וחיה שפייר 1958

חיים שפייר, נאווה, ולאה 1946

משפחת שפייר 1946 ברחובות. לאה, נאווה, חיה, חיים

הלל גלבוע  Hillel Gilboa

לאה נאווה שפייר Spayer

לאה ונאווה שפייר 1943 רחובות

Haim Lea Nava Haya Rami Issy Kleiner

משפחת שפייר 1964 מימין חיה, לאה, נאווה ואיסי קליינר, רמי, חיים

חיים לאה נאווה חיה רמי פייר

משפחת שפייר 1957 מימין לאה, רמי, חיים, חיה, נאווה

שפייר חתונה נאווה Nava Shpayer

חתונת נאווה שפייר

bottom of page