top of page

Moshunsky   מושינסקי

שניים המשיכו את שם המשפחה.

משפחת מושינסקי חיה בורטוז'ן, בסרביה. היום מולדובה. דב מושינסקי נולד בסביבות 1860. הם צאצאים של יהודים שבאו לורטוז'ן בסביבות 1838 ממז'יבוז' ומוגילב. הוא רב אבל לא הרב של ורטוז'ן. היו לו 10 ילדים והוא היה מאוד דתי. כך גם חינך את ילדיו. אחד מילדיו, יעקב, נולד ב 1880 בורטוז'ן.  ב 1903 יעקב מושינסקי מתחתן עם אסתר קיפרמן מדומברבני. 

מושינסקי 1929 אסתר דב טובה לאה יוסף שלמה.jpg

נולדו להם 3 בנים ובת. דב ברעל נולד ב 1908. לאה נולדה ב 1915. יוסף נולד ב 1920. שלמה נולד ב 1924. הם חיו בדומברבני עד 1925 ואז עברו לגור ברזינה. ב 1933 עלו לארץ ישראל. הם התיישבו בחדרה ומשם עברו לרחובות. יעקב נדרס ברחובות על ידי חיילים אנגלים ב 1940. 

הלל גלבוע  Hillel Gilboa

אסתר מושינסקי רזינה דומברבני Moshinsky Rezina Dumbraveni

אסתר מושינסקי ברזינה 1930

גולדה ונחום מושינסקי מרזינה תמונה של יוסף מושינסקי קטן.jpg

גולדה ונחום מושינסקי. תמונה שיעקב מושינסקי לקח עימו ב 1933 כשעלה ארצה. אולי אחד מאחיו של יעקב.

משפחת מושינסקי בדומברבני ב 1929 נפרדים מדב וטובה לקראת עלייתם לארץ. מימין: יוסף, אסתר, דב, לאה ,טובה, שלמה, יעקב

Moshinsky yacov Esther Frida Kiperman lea Haim Shpayer Yosef

המשפחה ברחובות ב 1939. מימין עומדים: חיים ולאה שפייר, יוסף מושינסקי, טובה, פישל, פרידה, שלמה. יושבים: אסתר ויעקב מושינסקי.

מושינסקי רחובות 1939.jpg

מושינסקי ברחובות 1939

bottom of page