top of page

Kiperman   קיפרמן

קיפרמן

הקיפרמן הראשון שאנחנו מצליחים לחבר למשפחה הוא אברום קיפרמן שנולד ב 1859 כפי הנראה בסביבות אודסה באוקראינה. הוא נישא לרייזל שהיתה מבוגרת ממנו בשנה מדומברבני שבחבל סורוקה בבסרביה, היום מולדובה. הם חיו בדומברבני. אנו הכרנו רק שני ילדים, אסתר ואריה. אבל יתכן שהיו להם ילדים נוספים, כמו שמואל קיפרמן.

אברום קיפרמן רייזל רוזה צ'רנוביץ

אברום ורייזל קיפרמן 1929 בצ'רנוביץ

KIPERMAN

The first of the Kiperman we know of is Avrum (Avraham, Abraham) Kiperman born 1859 probably around Odesa, Ukrane. He married Reizel (Roza, Shoshana) from Dumbraveni, Bassrabia (Moldova). They both lived in Dumbraveni. Their children that we knew are Leib and Ester. It is possible that they had more children, like Samuel.

הלל גלבוע  Hillel Gilboa

Avrum and Raizel Kiperman in Chernovitz after they left Dumbraveni

20240326_135809.jpg

אתר הנצחה במשמר העמק

20240326_135849.jpg
20240326_135837.jpg

רחל מלכה קיפרמן קרטשטיין אחות של אברום

לאברום קיפרמן היתה אחות בשם רחל מלכה קיפרמן (לפעמים הם נקראים קופרמן) הם התייתמו בגיל צעיר ואומצו על ידי משפחת הרץ מצפון בסרביה. רחל נישאה לוולוול קרטשטיין (VELVEL KRATSHTEIN) יליד 1850 והם גרו בעיירה סאמאשקני 40 ק"מ מרזינה. הם הביאו לעולם 4 בנות ו 2 בנים. צאצאיהם חיים בארץ.

רחל מלכה עץ קטן.jpg
רחל מלכה קטן.jpg
חתונת זהבה שמואלי 3.jpg

חתונה של זהבה אקסלרוד לבית דורוגוייר נינה של רחל מלכה קיפרמן בתאריך 1 ספטמבר 1959  משתתפים בנות ובני משפחת מושינסקי

3 ילדים יושבים, שלישי משמאל רמי שפייר

יושבים על כסאות משמאל: הילדה רבקה סגל, האשה שרה הדרי (דורוגוייר), יוסף מושינסקי, אסתר מושינסקי (קיפרמן) דב מישאלי (מושינסקי), לאה שפייר (מושינסקי), לאה אקסלרוד (דורוגוייר) אמא של זהבה

עומדים מצד שמאל: טובה סגל (בת דודה של לאה אקסלרוד), סילביה מושינסקי, פייגה שוורצמן (דורוגוייר) אחות של לאה אקסלרוד, מנחם שמואלי בעל של זהבה, זהבה שמואלי (דורוגוייר), נאווה שפייר, שרה ברק  (ברקוביץ) בת של ברל קרצשטיין ונכדה של רחל קיפרמן, טובה מישאלי, אישה לא מזוהה, חיים שפייר, הילד אשר אקסלרוד אח של זהבה, מחזיק אותו אליהו (לוסיה) אקסלרוד אבא שלו ושל זהבה, אריק אח של זהבה, מירי דורוגוייר בת של יוסף דורוגוייר, מציצה לא מזוהה, יוסף דורוגוייר, מציץ בסוף לא מזוהה.

עומדים (ומציצים) שורה עליונה: הראשון, השניה והשלישית לא מזוהים, בין זהבה ונאווה עומד יצחק ברק (ברקוביץ) הגבוה לא מזוהה, מאחורי טובה רחל דורוגוייר אשתו של יוסף, האיש עם המשקפיים לא מזוהה.

אסתר יעקב מושינסקי Moshinski Ester Yacov

אסתר ויעקב מושינסקי 1939 רחיובות

Yacov and Esther Moshinsky 1939 Rehovot

Mushinski

Yacov Mushinski born 1880 in Vertujen, Bassarabia, Moldova married to Ester Kiperman born 1884 in Dumbraveni, Bassarabia. He was one of 10 sons of Dov (Berl) Mushinski. They brought 4 children Dov Berl 1908, Lea 1915, Yosef 1920' Shlomo 1924

מושינסקי

יעקב מושינסקי נולד ב 1880 כפי הנראה בוורטוז'ן, עיירה חקלאית עם רוב יהודי. הוא נשא את אסתר קיפרמן מדומברבני לאישה ב 1903. הם הביאו לעולם 4 ילדיםץ דב 1908, לאה 1915, יוסף 1920, שלמה 1924

אריה לייב קיפרמן חנה איטה

אריה וחנה קיפרמן 1912

Arie Leib and Hana Itah Kiperman 1912

Kiperman

Leib (Arie) Kiperman was born 1888 in Dumbraveni, Bassarabua (Moldova). He Married Hanna (Itah) Roshkovan born ​1892 in Rezina, Bassarbia, today Moldova. They had 5 children, Fanya 1913, Batya 1916, Frida 1918, Yosef 1920, Haim 1926.

קיפרמן

אריה לייב קיפרמן נולד ב 1888 בדומברבני, בסרביה, היום מולדובה לאברום ורייזל קיפרמן. ב 1912 הוא נושא את חנה איטה רושקובן ילידת 1892 מרזינה לאישה. נולדו להם 5 ילדים. פניה 1913, בתיה 1916, פרידה 1918, יוסף 1920,  וחיים 1926.

Kiperman קיפרמן אריה חנה פניה בתיהיוסף צ'רנוביץ קארל יוסף גרובוקופאטל

המשפחה בצ'רנוביץ 1938. אריה קיפרמן עומד למעלה שני מימין. לידו חנה ויוסף קיפרמן.יושבים למטה מימין: השני קארל ולידו בתיה ופניה. יושב רביעי משמאל יוסף גרובוקופאטל (טפר)

משפחה ק  1939 צרנוביץ.jpg
מישפויחע  ק 1939 צרנוביץ.jpg

משפחת קיפרמן בצ'רנוביץ 1939. עומדים מימין: קארל בעלה של בתיה. אולי מניה. חיים, פרידה, אולי בטי, יוסף. יושבים מימין: אריה, אברום רייזל וחנה.

קיפרמן אריה חנה חיים פרידה פניה בתיה יוסף

צ'רנוביץ 1937. חיים, בתיה, פרידה, פניה, יוסף

עומדים: בטי, יוסף טפר (גרובוקופאטל), הניה אשתו של יוסף טפר, חיים קיפרמן, טניה, יחיאל גרובוקופאטל (גלעדי) מניה. יושבים: בוריס גיטלמן, אוניה גרובוקופאטל אשתו, אריה וחנה קיפרמן, אברשה גרצמן ובתיה קיפרמן אשתו.

חיים בתיה פרידה פניה יוסף קיפרמן 1937 צ'רנוביץ_edited.jpg
קיפרמן צ'רנוביץ 1946

משפחת קיפרמן צ'רנוביץ 1937. מימין פניה, אריה, פרידה, חיים, יוסף, חנה, בתיה

קיפרמן חתונת חיים ק.jpg

חלק מהנוכחים בחתונת חיים קיפרמן ארד וציפורה ב 1953 בארץ. בתמונה מופיעים גם בנות ובני משפחת קרטשטיין, צאצאים של אחותו של אברום קיפרמן, רחל מלכה קיפרמן שנישאה לוועלוועל קרטשטיין. 

הילדים מימין לשמאל: אילנה ובני ארד, וחיה שפייר.

יושבים משמאל לימין: הראשונה לא ברור, שני מימין אריה לייב קיפרמן, לידו אחותו אסתר מושינסקי, חיים קיפרמן ארד, ציפורה, חנה קיפרמן לבית רושקובן מרזינה, לא ברור.

עומדים קדימה: ראשון משמאל יוסף קיפרמן ארד, פרידה קיפרמן גלבוע, עטרה, טובה, מאחוריה רחמים, מלפניה נאווה שפייר הנערה, דב מישאלי ולפניו לאה שפייר, חיים שפייר, רחל דורוגייר אשתו של יוסף דורוגוייר שהוא בן של ליבה גורוגוייר שהיא בת של רחל מלכה קיפרמן ו וועלוועל קרטשטיין , סילביה ומעליה יוסף מושינסקי, שרה ברק ברקוביץ הבת של ברל קרטשטיין שהוא בנם של רחל מלכה קיפרמן ווועלוועל קרטשטיין, ולכן היא בת דודה של רחל ושל אמא של זהבה שמואלי, לאה אקסלרוד בת של ליבה דורוגייר שהיא הבת של רחל מלכה קיפקמן ווועלוועל קרטשטיין, לאה היא אמא של זהבה שמואלי, מעל לאה יצחק ברקוביץ בעלה של שרה, אליהו לוסיה אקסלרוד הבעל של לאה ואבא של זהבה, ומעליו יחיאל גרובוקופאטל גלעדי, קיצוני מימין לא ברור.

קיפרמן חתונת דבורי לאינטרנט.jpg

חתונת דבורי ומישה בלשיין. בתמונה מופיעים גם בנות ובני משפחת רחל מלכה קיפרמן, אחותו של אברום קיפרמן, שנישאה לוועלוועל קרטשטיין. 

שורה ראשונה מלמטה, משמאל לימין: אשר אקסלרוד, אח של זהבה שמואלי, כיום יו"ר לשכת עורכי הדין בירושלים, אביבה ארד שחר, יוסי ארד, לא מזוהה, לא מזוהה, רמי שפייר, מיכל ארד טרן, יוסף קיפרמן ארד.

שורה שניה משמאל לימין: עומד אליהו לוסיה אקסלרוד, אבא של זהבה שמואלי, עומדת לאה דורוגוייר אקסלרוד אמא של זהבה שמואלי ונכדה של רחל מלכה קיפרמן, יושבים חנה איטה קיפרמן, אריה לייב קיפרמן, אסתר קיפרמן מושינסקי, סילביה מושינסקי, רונית מושינסקי, דבורי מושינסקי בלשיין, מישה בלשיין, יוסף מושינסקי, רחל דורוגוייר דורון נשואה ליוסף דורוגוייר דורון, סולי מושינסקי, שלמה מושינסקי, עומדת אחרונה בקצה שרה דורוגוייר הדרי, אחות של לאה ונכדה של רחל מלכה קיפרמן קרטשטיין

שורה שלישית מלמטה, מתחילים מצד שמאל: אילנה קיפרמן ארד, מיכל ארד, גרושתו של בני ארד, עטרה קיפרמן ארד, פניה קיפרמן הלד, ורד הלד ורסנו, טובה מישאלי, לאה שפייר, אמא של מישה בלשיין, חיים שפייר, חיה שפייר, יוסף דורוגוייר דורון אח של לאה דורוגוייר ונכד של רחל מלכה קיפרמן, שתי נשים לא מזוהות, בקצה מאחורי שרה דורוגוייר עומדת הבת שלה מירה הדרי כיום פיס

שורה רביעית מלמטה מתחילים משמאל: בני ארד, אוריאל לין מאחורי פניה הלד, תמר מישאלי לין, דב מישאלי, אבא של מישה בלשיין?, מימין ליוסף דורוגוייר דורון מציץ יצחק ברקוביץ ברק נשוי לשרה לבית קרטשטיין בתו של ברל קרטשטיין ונכדה של רחל מלכה קיפרמן, עומד עם בלורית לא מזוהה, מציצה לידו לא מזוהה.

שורה חמישית עומדים משמאל: רחמים גלבוע, שרה גלבוע סדן, פרידה קיפרמן גלבוע, גדעון מישאלי, דוד מישאלי, קובי מישאלי עם בנו, ציפורה ארד, חיים קיפרמן ארד, שרה ברקוביץ ברק בתו של ברל קרטשטיין ונכדה של רחל מלכה קיפרמן ווועלוועל קרטשטיין, ציפורה פייגה שוורצמן לבית דורוגוייר, אחות של שרה ברק, ואחרון אשר בעלה של ציפורה פייגה לבית קרטשטיין

ליבה דורוגוייר הבת של רחל מלכה קיפרמן וועלוועל קרטשטיין הביאה לעולם את יוסף, לאה, שרה, ציפורה, רחל וצדוק. מתוכם מפיעים בתמונה זו ארבעה. 

קיפרמן חתונת נאווה לאינטרנט.jpg

חתונת נאווה שפייר. בתמונה מופיעים גם בנות ובני משפחת רחל מלכה קיפרמן, אחותו של אברום קיפרמן, שנישאה לוועלוועל קרטשטיין. 

שורה ראשונה מלמטה, משמאל לימין: יוסף קיפרמן ארד, אביבה ארד שחר, שושי מישאלי, רמי שפייר, רונית מושינסקי, רותי מישאלי

שורה שניה משמאל לימין: יושבים לאה שפייר, חיים שפייר, אסתר מושינסקי, נאווה שפייר קליינר, חנה קיפרמן, אריה קיפרמן, אמא של ציפורה ארד, 

עומדים משמאל: צדוק דורוגוייר הבן הצעיר של ליבה דורוגוייר ונכד של רחל מלכה קיפרמן, עטרה זינגר ארד, הזוג שלידה לא מזוהה, גבר לא מזוהה, לידו שישית משמאל עם חיוך מירה דורוגוייר הדרי בת של שרה דורוגוייר הדרי שהיא נכדה של רחל מלכה קיפרמן, שתי נשים לא מזוהות, עם גבה אל הקיר תשיעית משמאל עופרה גולדסובל בת של יצחק ושרה ברק ברקוביץ שהיא בתו של ברל קרטשטיין, עומדת מאחורי האיש עם החליפה 14 מצד שמאל רואים רק את הראש ציפורה פייגה דורוגוייר בת של ליובה ונכדה של רחל מלכה, מאחוריה שלמה מושינסקי, לידו עומד אבי מושינסקי, שמינית מימן חיה שפייר מקוב, מאחוריו על הקיר יצחק ברקוביץ ברק בעלה של שרה לבית קרטשטיין, מעליו ציפורה ארד, מתחת לציפורה דבורי מושינסקי בלשיין, מעליה חיים ארד, מתחתיו סילביה מושינסקי ולידה בקצה יוסף מושינסקי. 

bottom of page