top of page

Gertzman   גרצמן

בתיה שחזרה באמצע 1944 הבינה שקארל בעלה כבר לא יחזור. היא הכירה בחור בשם אברשה גרצמן, מהנדס, קצין בדרגת מאיור בצבא האדום והם נישאו בצ'רנוביץ ב 1945. אוניה, שחזרה עם בתיה, הכירה את בוריס גיטלמן וגם הם נישאו בתחילת 1946.

ב 30 ביולי 1946 בתיה מביאה לעולם בצ'רנוביץ את מישה ובוריה בדיוק כשחיים מתחיל את מסעו לארץ ישראל. אוניה עם בוריס גיטלמן בצ'רנוביץ, ברה"מ.

ב 1953 שוחרר אברשה גרצמן מהכלא הסובייטי. בסוף 1946, נעצר אברשה ונכלא ל 7 שנים קשות ביותר על לא עוול בכפו. הם טפלו עליו שהיה מרגל למען צרפת. בתיה נשארה לבד עם התאומים. כששוחרר, חזר שבור ורצוץ. 16 שנים הם היו מסורבי עליה, ואז כשהמשפחה קיבלה סוף סוף אישור עליה לארץ, קראו השלטונות הסובייטים לאברשה להתייצב כביכול למילואים במוסקבה ושם כפי הנראה הרעילו אותו.

אברשה בתיה גרצמן אוניה גיטלמן בוריס מישה

בוריה, בוריס, אוניה, מישה, אברשה, ובתיה גרצמן

בתיה אברשה אוניה בוריס אריקה מישה בוריס

בוריס גיטלמן, אריקה, אוניה, בוריה, אברשה, מישה ובתיה

מישה בוריה בתיה אברשה גרצמן

מישה, בוריה, בתיה ואברשה גרצמן

ב 1969 בתיה עם מישה, בוריה ואברשה, כשהוא גוסס ובמצב אנוש, עולים סוף סוף לארץ. אברשה, נלקח מהמטוס ישירות לבית החולים ושם נפטר אחרי מספר ימים. הוא קבור במשמר העמק.

אברשה גרצמן פניה בתיה ורד לאה מישה בוריה
מישה בוריה גרצמן לאה ורד קיפרמן
פניה בתיה קיפרמן הלד גרצמן
הלד הארי ורד לאה פניה גרצמן בתיה
קיפרמן פרידה פניה בתיה אריה

משפחת קירמן צ'רנוביץ 1937. מימין פניה, אריה, פרידה, חיים, יוסף, חנה, בתיה

צ'רנוביץ 1937. חיים, בתיה, פרידה, פניה, יוסף

גורה הומורולו 1953. פניה עם ורד ולאה והארי. בתיה עם בוריה ומישה

חיים בתיה פרידה פניה יוסף קיפרמן 1937 צ'רנוביץ_edited.jpg

בתיה ופניה קיפרמן 1935 צ'רנוביץ

גורה הומורולו 1955. פניה עם ורד ולאה. בתיה ואברשה עם בוריה ומישה גרצמן

גורה הומורולו 1954. פניה עם ורד ולאה. בתיה ואברשה עם בוריה ומישה. ההורים של אברשה.

הלל גלבוע  Hillel Gilboa

bottom of page