Shlomo Moshinski  שלמה מושינסקי

משפחת מושינסקי בחתונת שושי מושינסקי, בת של שלמה וסולי מושינסקי

שושי מושינסקי שלמה סולי

משפחת מושינסקי 1970

שלמה מושינסקי סולי חיים שפייר יוסף סילבי דב מישאלי

ב 1924 נולד בדומברבן שלמה מושינסקי בן לאסתר לבית קיפרמן. ב 1925 נפטר השוחט של רזינה. סוף סוף קצת חדשות טובות. למה? כי קשה מאוד להשיג "חזקה" לתפקידים מרכזיים בקהילה יהודית. ה"חזקה" היא רכוש ועוברת בירושה או נרכשת בכסף רב. המשפחה מדומברבן שומעת על החדשות ממשפחת גרובוקופטל ברזינה ואברום מחליט שזו הזדמנות לעזור לאסתר ובעלה פרנסה מכובדת. הוא רוכש את ה"חזקה" של השוחט וגם את ביתו ברזינה ונותן אותם ליעקב ואסתר מושינסקי. יש להם ברזינה את משפחת איטה רושקובן וגרובוקופטל וזה עוזר להם להיקלט בעיירה החדשה. אסתר ויעקב יחד עם יוסף בן ה-5, שלמה בן השנה ולאה בת ה 10 עוברים לרזינה. 

 

דב היה הנציג הראשון של המשפחה בארץ. ופרץ את הדרך. אגב, הקבוצה הראשונה של חלוצים שיצאה לארץ מדומברבן עלתה ב 1924. יחד עם זאת בודדים מדומברבני מגיעים לארץ כבר ב 1880. ב 1933 עלו ההורים יעקב ואסתר מושינסקי עם יוסף בן ה 13 ושלמה בן ה-9